site-logo

5 Most Lesson Plan Pang Uri Collections

View Image 5 Most Lesson Plan Pang Uri Collections

5 Most Lesson Plan Pang Uri Collections - At pangyayari. Ivy. Ang inyong gagawin ay ilarawan siya gamit ang dalawang uri ng pang-uri. Tumpak! F. Jessicah. Anyo at kulay p a uri n g u r i kahulugan pang-uring pamilang uri pang-uring palrawan klas batay sa mga isinulat ninyo. Ito ay may also dalawang uri ang pang-uring pamilang na nagsasaad ng bilang o dami at ang pang-uring palarawan na naglalarawan sa katangian. Mahaba ang buhok ni grace. Marciana? Mahusay! Paano inilarawan ni marciana si grace. Magbigay ng buod ng paksang tinalakay natin. Mahaba po ang kanyang buhok ma’am. (Inaasahang sagot) ang pang-uri ay salitang naglalarawan. E. Anong uri ng . Narito ang isang photograph organizer.

Lesson Plan Pang Uri New Pang-Uring Panlarawan O Pamilang, Lessons -Uri- Salitang Naglalarawan Nagbibigay Turing Panghalip Collections

Lesson Plan Pang Uri New Pang-Uring Panlarawan O Pamilang, Lessons -Uri- Salitang Naglalarawan Nagbibigay Turing Panghalip Collections

Ang magsisilbing mabisang susi sa mundo ng kaalaman. Tatatlo. Lhea. Mabato at maputik ma’am na panuring po sa salitang landas. Dadalawa. Marciana. Tama! Ang mga salita ngang mabato at maputik ay naglalarawan sa landas na tatahakin. Naïve? Ang mga nasalungguhitan pong mga salita ay ang marami. Mona. Alin dito ang salitang nasalungguhitan. Mahusay! Ang inilalarawan nga ng mga ito ay ang salitang balakid. Okey.

Lesson Plan Pang Uri Top Pang, Worksheets, 2Nd Grade, Worksheet Example Photos

Lesson Plan Pang Uri Top Pang, Worksheets, 2Nd Grade, Worksheet Example Photos

Layunin: pagkatapos ng aralin, ang mga magazine-aaral ay inaasahang: a. Napaghahambing ang dalawang uri ng pang-uri; b. Nauuri ang mga pang-uri sa lunsaran; c. Nakabubuo ng talatang ginagamitan ng pang-uring pamilang at palarawan; d. Aktibong nakikibahagi sa talakayan at mga gawain. Ii. Paksang-aralin a. Paksa: uri ng pang-uri b. Sanggunian: metalinggwistik na pagtatalakay sa filipino, pp. 119 c. Kagamitan: photo organizer, larawan, sipi ng isang sanaysay iii. Pamaraan (pabuod) gawaing-guro a. Panimulang gawain 1. Balik-aral klas, kahapon ay ating tinalakay ang tungkol sa salitang naglalarawan. Ngayon ay narito ang dalawang pangungusap. Basahin nga ang mga ito. (Babasahin) ang dalaga ay maganda. Kulot ang buhok ni lhea. Ngayon klas, ay tukuyin nga ang mga salitang naglalarawan, lhea. Maganda ma’am! Tama! Sa pangalawang pangungusap naman, isabel. Kulot po. Mahusay! Anong tawag sa mga salitang naglalarawan na inyong ibinigay mula sa mga pangungusap, edna. Pang-uri ma’am magaling! Pang-uri nga ang tawag sa salitang naglalarawan. 2. Pagganyak klas, anong nakikita ninyong hawak ko? Mga larawan po. Tama! Ito nga ay mga larawan, ilarawan nga itong unang hawak ko, grace. Gawaing-mag-aaral.

Lesson Plan Pang Uri Brilliant DIVISION: NAGA CITY SCHOOL: Tinago Central Galleries

Lesson Plan Pang Uri Brilliant DIVISION: NAGA CITY SCHOOL: Tinago Central Galleries

Ito. Opo ma’am tumapak! Naunawaan ba klas ang ating aralin sa araw na ito? Iv. V. Pp. Anu-ano ang mga uri ng pang-abay? Sanggunian: metalinggwistik na pagtalakay sa filipino. Kung ganon. Anong uri ng pang-uri ang ginamit upang ilarawan si grace. Mona? Pang-uring palarawan at pang-uring pamilang ma’am. Kasunduan 1. Mahusay! Ano pa naïve? Mayroon apat na maiitim na nunal sa mukha si grace ma’am. Sapagkat ang salitang apat ay nagsasaad ng bilang ng nunal ni grace at ang salitang maiitim naman ay tumutukoy sa kulay ng kanyang nunal ma’am. Magaling! Si grace nga ay may additionally apat na maiitim na nunal sa kanyang mukha. Ano ang pang-abay? 2. Pia? Pang-uring pamilang po ma’am.

Lesson Plan Pang Uri New Brilliant Ideas Of Worksheets, Grade 2 Pandiwa, Your Worksheets, Grade 1 Filipino Solutions

Lesson Plan Pang Uri New Brilliant Ideas Of Worksheets, Grade 2 Pandiwa, Your Worksheets, Grade 1 Filipino Solutions

Another lessons that you might be looking for: