site-logo

6 Creative Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue Collections

View Image 6 Creative Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue Collections

(PDF) Lesson Plan Development In, Mother Tongue- Based Multilingual Education - Four pinagsanib na aralin sa filipino. . Ibigay ang ngalan at ang ugong na nilikha nito. Pook o bagay. Three. Three. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. Iv. D. Pamamaraan: a. Ipangkat ang mga sasakyan na gumagawa na malakas. Bru-u-umm! Pak! Pak! _______4. Gutom na baboy 2. Balik-aral: paano ang huni/tunog ng mga sumusunod: 1. Cassette. I-i-i-i-i-i-k! Takdang aralin: gumupit ng iba t ibang larawan ng sasakyan. Three. Ipasabi ang mga salitang nag-uugnay sa mga sasakyan.A. At ekawp. 12 b. Panimulang gawain: 1. Busina sirena ugong hudyat istasyon ilaw-trapiko b. Layunin: a. Pangwakas na gawain: 1. Dyip motorsiklo kalesa ambulansya tren kotse van bisikleta bumbero eroplano traysikel bus 2. Itanong: anu-ano kaya ang mga pinag-uusapan ng mga sasakyan? Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento? Ilan sa mga sasakyang nabanggit sa kwento ang nasakyan mo na? 2. 33. Tsug! Tsug! Tsug! _______3. Ii. Aralin three mg p. E-e-e-e-eng! _______2. Sibika at kultura.

Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue New HOW TO, THIS BOOK, Stories, Lesson Plans In This Section There Are Collections

Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue New HOW TO, THIS BOOK, Stories, Lesson Plans In This Section There Are Collections

Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue Cleaver Ready Made K-12 Daily Lesson Logs, Grade 5 (New Format), Complete 1St-4Th Quarter (All Subjects) Galleries

Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue Cleaver Ready Made K-12 Daily Lesson Logs, Grade 5 (New Format), Complete 1St-4Th Quarter (All Subjects) Galleries

7 pinagsanib na aralin sa filipino at ekawp i. Itanong: anong ibig sabihin nito? 3. C. Malakas o matinis. Pagtataya: panuto: pakinggan ang mga tunog ng instrumentong pangmusikang bibigkasin ng guro. V. D. C. Ipabasa nang malakas ang kuwentong pareho ang ginagawa . Nagagaya ang tunog ng mga instrumentong napakinggan. 3. Pumili ng isa at isulat sa papel ang ngalan nito. B. Paano pinatutunog ang mga ito? B. 2. Pamamaraan: a. Isulat ang tunog ng mga ito. Natutukoy ang pangunahing tauhan sa kuwento. Iing! Iing! Iing! 2. Biyulin. Ipatukoy ang ngalan ng iba t ibang tunog na narinig. 19-24 b. Alin sa mga device ang might also tunog na makapal o maugong? Mmanipis o matinis? Mababa o mataas? C. Ipakita ang mga dalang instrument o larawan. Papiliin ng iba t ibang instrumentong gagayahin. A. Tulad ng mahaba. 3. Panimulang gawain: 1. Ipabasa ang ngalan ng bawat device na nakasulat sa plaskard at sa pisara. Iv. Bip-bip-bip b. Torotot. Ipabigay ang tunog ng iba pang instrument gaya ng piyano. Pagusapan ang kahalagahan nito kung can also mga kasayahan tulad ng pista. Mg p. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. 35-forty kagamitan: tape ng mga tunog. A. . 4.

Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue Top The, And Only Me”, Family Traits Book & Lesson Ideas, Family Pictures

Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue Top The, And Only Me”, Family Traits Book & Lesson Ideas, Family Pictures

Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue Brilliant 73 3 Stories, Lesson Plans In This Section There, Fifteen Stories Grouped According To Galleries

Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue Brilliant 73 3 Stories, Lesson Plans In This Section There, Fifteen Stories Grouped According To Galleries

Slideshare uses cookies to improve functionality and overall performance, and to offer you with relevant advertising and marketing. If you retain surfing the web site, you agree to using cookies on this website. See our privateness policy and person agreement for info.

Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue New GRIN, Unterrichtsentwurf Für, Englischunterricht: Storyline 'Indians', Class 3/4 Solutions

Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue New GRIN, Unterrichtsentwurf Für, Englischunterricht: Storyline 'Indians', Class 3/4 Solutions

Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue Simple PPT -, Curriculum: Languages Area (Mother Tongue) PowerPoint Ideas

Grade 3 Lesson Plan In Mother Tongue Simple PPT -, Curriculum: Languages Area (Mother Tongue) PowerPoint Ideas

Another lessons that you might be looking for: